OBAVIJEST O ZABRANI IZVOĐENJA RADOVA 2023.

OBAVIJEST O ZABRANI IZVOĐENJA RADOVA 2023.

480

 

                                                               OBAVIJEST

 

 

KOJOM SE OBAVJEŠTAVA DA SE GRAĐEVINE NE MOGU GRADITI, NITI SE MOGU IZVODITI BILO KAKVI ZEMLJANI RADOVI I RADOVI NA KONSTRUKCIJI GRAĐEVINE, U RAZDOBLJU:

 

                                               OD 15. LIPNJA DO 01. RUJNA

 

 

I TO U NASELJIMA RAŽANAC, RTINA, LJUBAČ, LJUBAČKI STANOVI I JOVIĆI.

 

MOLE SE IZVOĐAČI I INVESTITORI DA SE PRIDRŽAVAJU ODLUKE ILI ĆE SE PROTIV ISTIH POKRENUTI ODGOVARAJUĆI POSTUPAK.

 

S POŠTOVANJEM,

 

 

                                                                                                       PROČELNIK:

                                                                                               Hrvoje Benić, mag.iur.

 

 

KLASA: 361-01/23-01/19

URBROJ: 2198-11-04-23-1

Ražanac, 11. svibnja 2023.godine