Obavijest o ustrojstvu prometnog redarstva u mjestu Ražanac

Obavijest o ustrojstvu prometnog redarstva u mjestu Ražanac

1171

 

 

  

OBAVIJEST

o ustrojstvu prometnog redarstva

 

TEMELJEM ČL. 5. ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA TE NA PRETHODNOJ SUGLASNOSTI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA PU ZADARSKA OD 15. SRPNJA 2019. USTROJENO JE PROMETNO REDARSTVO PRI JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE RAŽANAC.

 

PROMETNI REDAR OPĆINE RAŽANAC OVLAŠTEN JE ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA PROMETOM I NADZORA NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA, TE ĆE ISTE I SANKCIONIRATI SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA.

 

MOLIMO MJEŠTANE NASELJA RAŽANAC DA POŠTUJU PROMETNE PROPISE JER ĆE SE GORE NAVEDENE MJERE OD 23. SRPNJA 2019. PROVODITI NA PODRUČJU ISTOG.

 

 S POŠTOVANJEM,

 

 KLASA: 340-01/19-01/27

UR.BR.: 2198-10-19-1

Ražanac, 19. srpnja 2019.godine

                                               PROČELNICA JUO OPĆINE RAŽANAC

                                                                        Anita Krpina, str.spec.spec..publ.adm.