Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu rješavanja stambenog...

Obavijest o raspisanom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima

838

 

Poštovani!

Obavještavamo Vas da je  Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima s područja Općine Ražanac, objavljen u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac dana 12.02.2019. godine.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.

Molimo Vas da u navedenom roku dostavite svoju ponudu za parcelu za otkup.

 

S poštovanjem!

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC

Nikola Miletić, ing.

KLASA: 940-01/19-01/08
UR.BR.:2198-10-19-1
Ražanac, 11.02.2019.