Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata za mjesto Pročelnika Jedinstvenog...

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata za mjesto Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ražanac

3143

Sukladno članku 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 – u daljnjem tekstu: Zakon)  Povjerenstvo za provedbu natječaja daje slijedeću

 OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA
I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti  prijavljenih kandidata na Natječaj za prijam u službu objavljen u  „Narodnim novinama“,  broj 137/15 od 23. prosinca 2015. godine obavit će se

dana 13. siječnja 2016. (srijeda) s početkom u 13.00 sati u prostorijama
Općine Ražanac

Rezultati će se objaviti nakon što se obavi prethodna provjera znanja i sposobnosti  kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete.

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata