Obavijest o održavanju javne rasvjete

Obavijest o održavanju javne rasvjete

1122

 

O B A V I J E S T

 

OBAVJEŠTAVAJU SE MJEŠTANI OPĆINE RAŽANAC DA UBUDUĆE KVAROVE NA JAVNOJ RASVJETI PRIJAVLJUJU SVAKIM RADNIM DANOM U UREDOVNO VRIJEME OPĆINE RAŽANAC  NA TEL. 651-402 I MAIL: komunalno@opcina-razanac.hr.  POPRAVCI ĆE SE VRŠITI SVAKI TJEDAN PONEDJELJKOM I PETKOM. POPRAVLJAT ĆE SE ISKLJUČIVO PRIJAVLJENI KVAROVI PO NALOGU.

 

S POŠTOVANJEM,

 

PROČELNICA JUO OPĆINE RAŽANAC

Anita Krpina, str.spec.publ.adm.

 

KLASA: 363-01/19-01/143

UR.BROJ:2198-10-19-1

Ražanac, 11.06.2019.