OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU...

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU RAŽANAC

927

 Temeljem čl. 29. st. 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN“ br. 20/18,115/18 i 98/19), Općina Ražanac objavljuje

 

O B A V I J E S T  

O JAVNOM UVIDU U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU RAŽANAC

 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Ražanac (u daljnjem tekstu: Program) izložen je na javni uvid u zgradi Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac, u trajanju od 15 dana, počevši od 25.08. do 09.09.2020.g., svakog radnog dana u trajanju od 08.30 do 11.30 sati. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem može se pogledati i na mrežnim stranicama Općine Ražanac: www.opcina-razanac.hr.

Na izloženi prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida. O podnesenim prigovorima odlučiti će Općinsko vijeće Općine Ražanac u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Općine Ražanac, osobno ili putem pošte na adresu: Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac.

Prigovor na prijedlog Programa koji nije dostavljen u određenom roku ili nije čitko napisan, neće se uzeti u razmatranje.

 
KLASA:320-01/20-01/03

URBROJ:2198-10-20-1

Ražanac,  24.08.2020.

 

NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

 

Nikola Miletić, ing.