Natječaj za prodaju građevinskog zemljištva u vlasništvu Općine Ražanac

Natječaj za prodaju građevinskog zemljištva u vlasništvu Općine Ražanac

3331

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (”Narodne novine”, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00 i 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 40. Statuta Općine Ražanac (“Službeni glasnik” Zadarske županije br. 7/14, 10/14, 09/15), te članka 9., 12. i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Ražanac (”Službeni glasnik Zadarske Županije”, br. 67/13), Općinski Načelnik Općine Ražanac, objavljuje:
NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE RAŽANAC
Natječaj za prodaju građ. zemljištapdf