NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH POTPORA 2022/2023

NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH POTPORA 2022/2023

504

Temeljem Odluke o provedbi Natječaja za dodjelu studentskih potpora za akademsku godinu 2022/2023 (”Službeni glasnik” Općine Ražanac br. 15/22), Općinsko vijeće Općine Ražanac objavljuje:

 

 

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih potpora

 

 

Općina Ražanac u nastavnoj godini 2022/2023., odobrava 10 studentskih potpora u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.

 

Kriteriji za dodjelu potpora su:

 • opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja, bez obzira da li se radi o upisu u prvu godinu studija ili o upisu u narednu studijsku-programsku godinu,
 • socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata,
 • sudjelovanje na takmičenjima i smotrama,
 • osvojene nagrade.

 

Pravo na dodjelu potpora imaju redoviti studenti koji nisu ostvarili stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta.

 

Pravo na dodjelu potpora ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad.

 

Potrebna dokumentacija:

 • izjava o broju članova obitelji
 • potvrda policijske uprave o prebivalištu
 • presliku domovnice
 • potvrda o upisu tekuće godine
 • potvrda o primanju članova obitelji i socijalnom statusu
 • uvjerenje o prosjeku ocjena u posljednjoj godini školovanja
 • potvrda o sudjelovanju na natjecanjima.

 

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII, kbr.61, 23248 Ražanac, s naznakom za Natječaj za dodjelu studentskih potpora – ne otvaraj, u roku od 15 dana od dana objave u Zadarskom listu i na web stranici Općine Ražanac.

 

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon roka, neće se razmatrati.

 

 

KLASA: 600-01/22-01/11

URBROJ: 2198-11-22-3

Ražanac, 23.09.2022.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAŽANAC