Kandidacijske liste za izbor općinskog načelnika i za izbor članova općinskog vijeća...