Kandidacijske liste za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora

Kandidacijske liste za izbor članica/članova vijeća mjesnih odbora

1520

Objava KRNEZA- NOVO 2016

Objava RADOVIN – NOVO 2016

Objava LJUBAČKI STANOVI – NOVO 2016

Objava JOVIĆI – NOVO 2016

Objava RAŽANAC – NOVO 2016

Objava RTINA – NOVO 2016

Objava PODVRŠJE- NOVO 2016

Objava LJUBAČ – NOVO 2016