Javni uvid o nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za razdoblje od...

Javni uvid o nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za razdoblje od 2018-2023.godine

980

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (”Narodne novine” broj: 94/13, 73/17), Općinski načelnik Općine Ražanac, objavljuje

 

 

JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

  OPĆINE RAŽANAC ZA RAZDOBLJE OD 2018.-2023.GODINE

 

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Ražanac za razdoblje 2018.- 2023. Godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Ražanac, Ulica Ražanac XVII, kbr.61, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Ražanac ( www.opcina-razanac.hr).

Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana  tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt Plana koja moraju čitko biti napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti Općinskom načelniku do 20. svibnja 2018. godine.

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni s izloženim nacrtom Plana.

 

 Klasa: 351-01/18-01/22

UR.BR.:2198-01-18-01

Ražanac, 20.travnja 2018.godine

 

                                                                                      NAČELNIK OPĆINE RAŽANAC:

                                                                                                   Nikola Miletić, ing.

p-3313-pgo-razanac-2018-2023_nacrt