JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja...

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja morske luke u Ražancu – UPU „Porat“

651

 

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te Zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-01/20-01/21, 2198-10-20-5 od 16. listopada 2020. godine, objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja morske luke u Ražancu – UPU „Porat“

 

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja morske luke u Ražancu – UPU „Porat“ (u daljnjem tekstu: Prijedlog Odluke) provest će se u trajanju od 8 dana u razdoblju od 28. listopada 2020. do 4. studenog 2020. godine.
  2. Uvid u Prijedlog Odluke mogu izvršiti svi zainteresirani u prostorijama Općine Ražanac, Ražanac XVII 61, radnim danom od 08:00 do 12:00 sati, u vremenu trajanja javne rasprave.
  3. Prijedlog Odluke bit će objavljen i na web stranici Općine Ražanac opcina-razanac.hr
  4. Javno izlaganje Prijedloga Odluke održat će se dana 29. listopada 2020. godine s početkom u 10,00 sati u vijećnici Općine Ražanac.
  5. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi Prijedloga Odluke, mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Odluke ili u pisanom obliku predati u pisarnici Općine Ražanac ili dostaviti poštom na adresu: Općina Ražanac, Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac.
  6. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

KLASA: 350-01/20-01/21

URBROJ: 2198-10-20-6

Ražanac, 19. listopada 2020. godine

Pročelnica JUO:

 

Anita Krpina, struč.spec.admin.publ.

objava-javne-rasprave