Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana...

Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac

1107

Poštovani,

u prilogu se nalazi Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ražanac.

izvjesce-2-javna-rasprava