Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja...