Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2018. godinu

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2018. godinu

1467

Temeljem članka 10., 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( ” Narodne novine” broj: 158/03, 100/04, 141/96, 38/09, 123/11, 56/16) , članka 5.Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ( ” Narodne novine ”, broj:36/04, 63/08, 133/13 i 63/14 )i članka 40. Statuta Općine Ražanac ( ” Službeni glasnik Zadarske županije”, broj: 7/14, 10/14 i 10/15), Općinski načelnik Općine Ražanac, d o n o s i

 

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA

POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU

OPĆINE RAŽANAC ZA 2018. GODINU

I.  UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ražanac za 2018. godinu određuje se:

 • Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom
 • Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom
 • Popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru
 • Mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti

 

II. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

 

Članak 2.

Općina Ražanac upravlja pomorskim dobrom u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08 , 133/13, 63/14) i ovim Planom na način da:

 • zaštićuje i održava pomorsko dobro u općoj upotrebi,
 • dodjeljuje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra, putem vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Ražanac.

Članak 3.

Nadzor nad korištenjem pomorskog dobra vrši komunalno redarstvo Općine Ražanac. Ukoliko isto utvrdi da se korištenje pomorskog dobra ne vrši na način propisan zakonom, odnosno da je u suprotnosti sa koncesijskim odobrenjem, izdanim od strane Vijeća za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Ražanac, komunalno redarstvo dužno je o tome obavijestiti nadležnu Lučku kapetaniju, druga nadležna tijela te vijeće za izdavanje koncesijskog odobrenja Općine Ražanac.

 

III.  SREDSTVA ZA REDOVNO UPRAVLJANJE

 

Članak 4.

Sredstva Za provedbu mjera redovnog upravljanja pomorskim dobrom u smislu točke II. ovog Plana iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u proračunu Općine Ražanac iz slijedećih izvora:

 • iz sredstava od naknade za izdana koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Ražanac,
 • iz sredstava od naknada za izdane koncesije na pomorskom dobru na području Općine Ražanac koja pripadaju istoj.

 

Sredstva prikupljena na način naveden u stavku 1. ovog članka koriste se sukladno njihovom pritjecanju za:

 • izradu dokumentacije za sanaciju i uređenje pomorskog dobra,
 • održavanje i izgradnju objekata i uređaja koji se nalaze na pomorskom dobru,
 • utrošak vode i električne energije na pomorskom dobru,
 • čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina,
 • provođenje ispitivanja kakvoće mora na plažama te organizaciju i provedbu poslova koji se tiču sigurnosti kupača na plažama,
 • naknade za rad i troškove članovima Vijeća za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Ražanac.

 

IV. POPIS DJELATNOSTI

 

Članak 5.

Na pomorskom dobru na području Općine Ražanac mogu se obavljati djelatnosti propisane Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru iz tablica 1, 2 i 3 Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru, navedene u ovom planu.

V. MIKROLOKACIJE

 

Članak 6.

Vijeće za izdavanje koncesijskih odobrenja Općine Ražanac, u postupku rješavanja zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja, određuje mikrolokacije na morskoj obali za obavljanje onih djelatnosti na pomorskom dobru za koje je određivanje mikrolokacije propisano navedenom Uredbom. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz članka 5 ovog Plana te njihov broj mogu se određivati na slijedećim dijelovima pomorskog dobra:

 

Brod na motorni pogon:

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (3 kom)

 

Skuter:

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (4 kom)
 • Rtina, Miletići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Stošići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)

 

Dječji skuter do 2 kw:

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (4 kom)
 • Rtina, Miletići: 1 Iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Stošići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (2 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)

 

Sredstvo za vuču opremom (banana, tuba, gume, skije, padobran):

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Miletići: 1 Iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Stošići: 1 iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (1 kom) (samo ako se osigura (postavi) psihološka zaštita za kupače)

 

Daska za jedrenje, sandolina, pedalina, sup –daska:

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač (ukupno  6 kom)
 • Ražanac, Punta: 1 iznajmljivač (ukupno 6 kom)
 • Ražanac, Vlaški kraj: 1 iznajmljivača (ukupno 6 kom)
 • Rtina, Miletići: 1 Iznajmljivač (ukupno 8 kom)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (2 kom)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Stošići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 2 iznajmljivača (ukupno 8 kom)
 • Ljubač, Oseka: 2 iznajmljivača (ukupno 8 kom)

 

Kiosk, prikolice montažni objekti do 12 m2:

 • Ražanac, Puntica: 4 iznajmljivača (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ražanac, Punta: 4 iznajmljivača (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ražanac, Vlaški kraj: 2 iznajmljivača (2kafića, 2fast food)
 • Rtina, Miletići: 1 Iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 2 iznajmljivača (1kafić, 1 fast food)
 • Ljubač, Oseka: 4 iznajmljivača (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ljubač, Marina: 1 izmajmljivač (kafić ili fast food)
 • Jovići: 2 iznajmljivača (1 kafić, 1 fast food)

 

Pripadajuća terasa:

 • Ražanac, Puntica: 4 iznajmljivač (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ražanac, Punta: 4 iznajmljivač (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ražanac, Vlaški kraj: 2 iznajmljivača ( 2kafića, 2 fast food-a)
 • Rtina, Miletići: 1 Iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina, Vrankovići: 1 iznajmljivač (1 kafić, 1 fast food)
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 2 iznajmljivača (1kafić, 1 fast food)
 • Ljubač, Oseka: 4 iznajmljivača (2 kafića, 2 fast food-a)
 • Ljubač, Marina: 1 izmajmljivač (kafić ili fast food)
 • Jovići: 2 iznajmljivača (1 kafić, 1 fast food)

 

Štand (rukotvorine, igračke , suveniri i sl.):

 • Ražanac, Puntica: 4 iznajmljivača
 • Ražanac, Punta: 2 iznajmljivača
 • Ražanac Vlaški kraj: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Miletići: 1 iznajmljivača
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Vrankobvići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački stanovi: 2 iznajmljivača
 • Ljubač, Marina: 2 iznajmljivač
 • Ljubač, Oseka: 2 iznajmljivača
 • Jovići: 2 iznajmljivača

 

Ambulantna Prodaja (škrinja, aparati za sladoled, pop-corn i sl.):

 • Ražanac, Puntica: 4 iznajmljivača
 • Ražanac, Punta: 2 iznajmljivača
 • Ražanac Vlaški kraj: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Miletići: 2 iznajmljivača
 • Rtina, Miočići: 2 iznajmljivač
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Vrankovići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 4 iznajmljivača
 • Ljubač, Marina: 2 iznajmljivač
 • Ljubač, Oseka: 2 iznajmljivača
 • Jovići: 2 iznajmljivača

 

Aqua park i drugi morski sadržaji:

 • Ražanac, Puntica: 1 iznajmljivač

 

Zabavni sadržaji:

 • Ražanac, Puntica : 2 iznajmljivača
 • Ljubački Stanovi: 1 iznajmljivač
 • Ljubač, Oseka : 1 iznajmljivač

 

Suncobrani i ležaljke:

 • Ražanac, Puntica: 2 iznajmljivača
 • Ražanac, Punta: 1 iznajmljivač
 • Ražanac, Vlaški kraj: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Miletići: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Miočići: 1 iznajmljivač
 • Rtina, Benići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Stošići: 1 iznajmljivač
 • Rtina Vrankovići: 1 iznajmljivač
 • Ljubački Stanovi: 1 iznajmljivač
 • Ljubač, Oseka: 2 iznajmljivača
 • Jovići: 1 iznajmljivača

 

Točan raspored svake pojedine lokacije za obavljanje određene djelatnosti biti će određen grafičkim prikazom koji je sastavni dio izdanog koncesijskog odobrenja.

 

Članak 7.

 Ovaj Plan stupa  na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasilu Općine Ražanac, a po pribavljenoj potvrdi Upravnog odjela za pomorsko dobro, more i promet Zadarske   Županije.

Stupanjem na snagu Plan se objavljuje i na web stranici Općine Ražanac, www.opcina-razanac.hr.

Klasa: 342-01/18-01/04

Ur.br.: 2198-10-18-1

Ražanac, 20. ožujka 2018. godine

                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Miletić, ing.

plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-na-podrucju-opcine-razanac-za-2018-godinu