ANKETA – NAVIKE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA U JLS

ANKETA – NAVIKE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA U JLS

286

 

Poštovani,

 

Na području CGO Biljane Donje prošlog je tjedna održana Edukacija komunalnih tvrtki i JLS na području obuhvata CGO Biljane Donje koju je održala izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura. Riječ je bila o važnosti edukacije svih dobnih skupina u cjelovitom sustavu, odnosno kako smanjiti količine nastalog otpada, te senzibiliziranje javnosti u vezi s tim pitanjem.

Pred nama su veliki zadaci i ciljevi, kao što je zatvaranje svih odlagališta, izgradnja centara za gospodarenje otpadom, uspostavljanje sustava odvojenog prikupljanja otpada, povećanje kapaciteta oporabe, te smanjenje proizvodnje otpada. Sve s ciljem uspostave kružnog gospodarenja otpadom.

Gospodarenje otpadom je malo zastupljena tema u medijima, a činjenica je da čega nema u medijima, to ne postoji. Zbog nedostatka informacija javnost nije svjesna koliko je bitno pravilno gospodarenje otpadom  i kako svaki pojedinac malim promjenama pridonosi dobrobiti svih ljudi. Moramo povećati kvalitetu odvojeno sakupljenih frakcija, povećati količinu odvojenog prikupljanja suhe frakcije, povećati mjere smanjenja nastanka biootpada i osigurati prateću infrastrukturu.

Nameće se zaključak kako je edukacija neizostavna i pokretač svih aktivnosti unutar cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, jer sve prethodno navedeno je jedan proces koji zahtijeva puno vremena.

https://www.surveymonkey.com/r/XWS8Y52

 

 

 

ANKETA