Službeni glasnik 08/23

Službeni glasnik 08/23

309
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ražanac za 2022.godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
 • Zaključak o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Ražanac za razdoblje od 01.01.2022. godine do 31.12.2022.godine
 • Zaključak o izvršenju Financijskog plana Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac za razdoblje od 01.01.2022. godine do 31.12.2022.godine
 • Odluka o I. izmjenama i dopunama plana Proračuna Općine Ražanac za 2023.godinu
 • Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
 • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
 • Izmjena i dopuna Programa javnih potreba na području socijalne skrbi za 2023.godinu
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Ražanac u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa Općine Ražanac i trećih osoba
 • Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave
 • Odluka o visini naknade za rad predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Ražanac
 • Odluka o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Ražanac za 2023.godinu
 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu i mjerilima za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Ražanac
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Ražanac
 • Odluka o načinu prikupljanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Ražanac
 • Odluka o novčanoj pomoći za Martina Grubana
 • Zaključak o zahtjevu tvrtke Adrian gradnja

Službeni-glasnik-_08_2023