Jovici_Opcina_Razanac19

Jovici_Opcina_Razanac19

Novosti

6
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine) i Ugovora...

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog...
Skip to content