Jovici_Opcina_Razanac09

Jovici_Opcina_Razanac09

Novosti

18
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovînskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11 od 12 prosinca 2023. i Ugovora o...

Odluka o Procjeni rizika od velikih nesreća za...

Natječaj za dozvole na pomorskom dobru Ponudbeni-obrazac-2024-a (1) Izjava vlasništvo Izjava-1 Izjava-2 Izjava-3

 NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU Službeni-glasnik-_04 2024...
Skip to content