Jovici_Opcina_Razanac04

Jovici_Opcina_Razanac04

Novosti

6
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje parkirnih površina u Ražancu – Lokacija 2“ sluzbeno-glasilo-05_2019

  Na temelju članka 35.i 391. Zakona o vlasništvu i...

Poštovani!   Obavještavamo Vas da je Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta...

objava-biracima-izbori-za-clanove-vijeca-i-predstavnike-nacionalnih-manjina

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu...