Jovici_Opcina_Razanac03

Jovici_Opcina_Razanac03

Novosti

19
  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17,...

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog...

Izmjene i dopune plana javne nabave za 2021....

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5602990

Poštovani, dana 11.10. 2021.g. od 16-18 sati u Ambulanti...
Skip to content