Proračunska transparentnost Općine Ražanac 2017/2018

Proračunska transparentnost Općine Ražanac 2017/2018

84

Poštovani,

Kako bi se zadovoljilo načelo transparentnosti, Zakon o proračunu (čl. 12.) propisuje da lokalne jedinice samouprave moraju objaviti, proračun i projekcije proračuna, odluku o privremenom financiranju, izmjene i dopune proračuna te opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Nadalje, isti članka propisuje da se godišnji i polugodišnji izvještaji o izvršenju proračuna te godišnji financijski izvještaji objavljuju i na mrežnim stranicama lokalnih jedinica.

_________________________________________________________________________________________________________________

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2016. godinu se nalazi u Službenom glasilu Općine Ražanac br. 03/2017.

Poveznica na link:

//www.opcina-razanac.hr/sluzbeno-glasilo-032017/

_________________________________________________________________________________________________________________

Proračuna i projekcije proračuna za 2017. godinu možete pronaći u Službenom glasilu Općine Ražanac br. 12/2016.

Poveznica na link:

//www.opcina-razanac.hr/sluzbeno-glasilo-1216/

_________________________________________________________________________________________________________________

Izmjene i dopune proračuna Općine Ražanac za 2017. godinu te polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ražanac za razdoblje od 01.01.2017. – 30.06.2017. se nalaze u Službenom glasilu Općine Ražanac br. 07/2017.

Poveznica na link:

//www.opcina-razanac.hr/sluzbeno-glasilo-072017/

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

POVEZANO